پس از وارد کردن شماره تلفن خود پیامک تغییر رمز عبور به شماره تلفن شما ارسال می شود